เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ โดย ศึกษานิเทศก์ , คณะกรรมการโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเข้าร่วมด้วย ซึ่งโครงการนี้จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

สืบเนื่องจาก มูลนิธิยกระดับการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดบริการการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทดลองเรียนตามความชอบความถนัดอันจะสามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น โดยมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 7 รายวิชา ได้แก่ 1.หุ่นยนต์เบื้องต้น 2.แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น 3.การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น 4.โมเดลแบบบ้านในฝัน 5.ขายออนไลน์ง่ายนิดเดียว 6.สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยสไตล์เรา 7.ทักษะการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น ซึ่งการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทั้ง 7 รายวิซา ล้วนเป็นการให้ความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามความถนัด ตลอดจนให้นักเรียนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยการจัดการเรียนที่หลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปดำเนินชีวิตต่อไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221125152656254


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image