Hi-Light Main
เทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จัดตลาดนัดกองทุนตั้งตัว จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มอาชีพ

ที่ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว ภายในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและกลุ่มอาชีพ ที่มาจำหน่ายสินค้าในงานตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในสภาวะเศรษฐกิจประเทศที่สินค้าราคาแพงโดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 52 ของการจัดงานภายใต้ความร่วมมือจากร้านค้าชุมชนมาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว, ตลาดสีเขียวเทศบาลนครขอนแก่น, ร้าน OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น และร้านประชาชนทั่วไป

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาจำหน่ายในงานตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น ได้ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น เปิดทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มอาชีพชุมชน, สินค้า OTOP , สินค้าตลาดสีเขียว เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ มีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230202144317510


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government