ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอโคกโพธิ์ไชย

ที่ โรงเรียนหนองทุ่งพิทยา หมู่ 9, 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพ การตรวจรักษาและป้องกันโรค การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี เป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือจาก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพิเศษอุลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลระดับสูง และการให้ความรู้ด้านสุขภาพ, หน่วยทันตกรรม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ให้บริการตรวจรักษาฟันและถอนฟัน ,หน่วยกายภาพบำบัด โดย โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย และโรงพยาบาลขอนแก่นราม ให้บริการตรวจและรักษาด้านกายภาพ,กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ให้บริการตรวจรักษาด้านแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเปิดการปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีการนำบริการของส่วนราชการต่างลงพื้นที่ให้บริการประชาชน การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การมอบทุนการศึกษา การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร การแจกจ่ายกล้าไม้ การมอบโฉนดที่ดิน สปก. การให้บริการเสริมสวยตัดผมชาย หญิง การแนะนำการประกอบอาชีพ การรับสมัครงาน รับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การ ให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและประชาชน การแจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ OTOP ของพื้นที่ โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงมารับบริการจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ เป็นจำนวนมาก

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230323115823992


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government