ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

วัดสมศรีบ้านโคกสี อ.เมืองขอนแก่น พร้อมพุทธศาสนิกชน จัดฉลองฉัตรพระใหญ่หลวงปู่โพธิ พระประธานองค์ใหญ่ ประจำวัด เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธ

ที่ วัดสมศรี บ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้จัดพิธีฉลองฉัตรพระใหญ่หลวงปู่โพธิ พระประธานองค์ใหญ่ประจำวัด ซึ่งมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ พร้อมด้วยคณะเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9 (ธ) ประะธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระเถรานุเถระ จำนวน 81 รูป โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อและหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี

"โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดสมศรีบ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธี ยกฉัตรขึ้นเหนือพระพุทธปฏิมามหาโพธิญาณ หรือหลวงปู่โพธิ พระประธานองค์ใหญ่ ประจำวัด ซึ่งมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ พร้อมด้วยคณะเป็นองค์อุปถัมภ์และวันนี้ได้มีพิธีเฉลิมฉลอง โดยมีพิธีเริ่มจากขบวนแห่กัปปิยภัณฑ์ อันมีฆ้องใหญ่ โปงใหญ่ ธรรมมาสน์ ตาลปัตรที่ระลึกและปัจจัยไทยธรรมเข้าสู่วัด จากนั้น ทำพิธีถวายผ้าไตรบังสุกุล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ใน ต.บ้านค้อ จำนวน 81 รูป ในโอกาศมงคลอายุครบ 80 ปี ของ รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ได้มีการรำอวยพร การแสดงกลองยาวจาก มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และการแสดงจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลบ้านค้อ"

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ กล่าวว่า การสร้างพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่ ให้สูง เด่นเป็นสง่า มองเห็นได้โดยง่ายเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ที่ได้พบเห็นรำลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสรู้ได้เมตตามอบพระธรรมเป็นเครื่องเตือนสติชาวพุทธทั้งหลาย กระทั่งชาวโลกทั้งมวลให้พ้นจากทุกข์ ให้มีความสุข อาทิ เช่น ความสามัคคี ความเพียร ความสมถะสงบจากกิเลส ความมีสติสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ ไม่ ประมาท เป็นต้น นี่คือจุดประสงค์ของเจ้าภาพที่ได้ ร่วมสร้างฉัตรถวายหลวงปู่ โพธิในครั้งนี้ เพื่อมอบธรรมะให้ สถิตในใจสาธุชน เป็นบารมี สืบไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230323115346986


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government