Hi-Light Main
ชาวบ้านจิตอาสาอำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำใช้ภัยแล้ง

ชาวบ้านจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น สร้างฝายชะลอน้ำ 2 จุด เพื่อกักเก็บน้ำจาก 2 ห้วยให้มีน้ำใช้ในช่วงภัยแล้ง

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นที่บริเวณลำห้วยเสือเขี้ยวตอนล่าง และลำห้วยดอนหวาย ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้อมฝ่ายปกครอง,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมร่วมกับชาวบ้านจิตอาสากว่า 300 คนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม กล่าวว่า ลำห้วยเสือเขี้ยวตอนล่าง และลำห้วยดอนหวายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านตำบลคอนฉิมใช้ในการเกษตร เมื่อฤดูน้ำหลากมีน้ำไหลเต็มลำห้วยให้ชาวบ้านใช้ทำการเกษตร แต่เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำแห้งเหือด ลำห้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมจึงมีแนวคิดก่อสร้างฝายชะลอน้ำให้ลำห้วยทั้งสองกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอแวงใหญ่และประชาชนจิตอาสาร่วมลงแรงก่อสร้างฝายจนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสูบน้ำจากลำน้ำชี ผ่านระบบท่อมายังลำห้วยทั้งสองเพื่อเติมน้ำให้ภาคการเกษตรของอำเภอแวงใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230327105511016


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government