ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

ชาวขอนแก่น พร้อมใจทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้กับผู้ยากไร้ เดือนละ 1 ครั้ง ถวายเป็นพุทธบูชา

ที่ บริเวณด้านหน้าเจดีย์ 9 ชั้น วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เขตเทศบาลนครขอนแก่น พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนมีนาคม ซึ่งวัดหนองแวง (พระอารามหลวง)ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญร่วมกับชุมชนต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พระครูปริยัติเจตินานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) กล่าวว่า พิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค- กระบือ คณะสงฆ์และญาติธรรมในชุมชนได้กำหนดจัดขึ้นในทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน หรือสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสฯ ที่ยึดถือเป็นธรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมา ซึ่งนอกจากการจตักบาตรพระเถรานุเถระ,พระภิกษุและสามเณร 9 รูป แล้ว ยังจัดให้มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งเดือนมีนาคม นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเป็นเดือนที่ 2 และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไปทุกเดือน

“ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในเดือนนี้ ได้ไถ่ชีวิควัว แม่-ลูก มาจากโรงฆ่าสัตว์ในราคา 26,000 บาท ซึ่งญาติธรรมที่ทราบข่าวต่างร่วมด้วยช่วยกันสมทบปัจจัยร่วมกันทางวัดเพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในแต่ละเดือน จะบอกไม่ได้ว่าวัดจะไถ่ชีวิตหรือมอบโคหรือกระบือให้กับผู้ที่จะมารับ และจะอยู่ในราคาไถ่เท่าใด แต่เมื่อทุกคนพร้อมใจและร่วมใจกันในการที่จะต่อชีวิตให้กับสัตว์โลก กิจกรรมนี้จึงจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป”

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง กล่าวต่ออีกว่า วัดได้เปิดโอกาสให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับโค-กระบือ กับทางวัด ได้มาลงทะเบียนเพื่อจัดเรียงลำดับการรับและส่งมอบ จากเจ้าอาวาสโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นคนจังหวัดใด ซึ่งตัวแรกทางวัดมอบให้กับชาวจังหวัดเลย และในครั้งที่ 2 มอบให้กับชาวจังหวัดอุดรธานี และในเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ เกษตรกรได้ประสานขอรับมอบเข้ามาแล้ว ซึ่งทุกคนที่มาลงทะเบียน คณะกรรมการจะมีการตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆ อย่างรัดกุม และมีข้อแม้ว่า เมื่อได้รับไปแล้ว วัวแม่พันธุ์ หรือวัวตัวแม่ จะต้องคงรักษาไว้ห้ามจำหน่ายอย่างเด็ดขาด ส่วนลูกโค -กระบือ ที่ออกมาถือเป็นสิทธิ์ของเกษตรกร เนื่องจากคณะทำงานจะตรวจติดตามวัวตัวแม่หรือวัวที่มอบให้ไปเป็นสำคัญ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ร่วมกับทางวัด สามารถประสานงานมาที่วัดได้โดยตรง เพื่อที่จะอนุโมทนาบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวร่วมกันต่อไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230327133505072


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government