ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

กกต.ขอนแก่น พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง 3-7 เมษายน 2566 พร้อมเตือนว่าที่ผู้สมัคร หากรู้ว่าผิดหรือขาดคุณสมบัติแต่ยังคงมาสมัคร ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทันที

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง. กกต.จว. ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารต่างๆ ซึ่ง กกต.กลาง ได้ทยอยจัดส่งมาให้กับ กกต.ขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำหนดให้มีการรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย.66 ที่จะถึงนี้

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า กกต.ขอนแก่น จะใช้สถานที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ที่ศาลาประชาคมขอนแก่น ด้านข้างศาลากลางจังหวัด โดยจะทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน 2566 ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านเป็นที่เรียบร้อย ทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากรที่จะดำเนินการรับสมัครฯ โดยประธานฯ และ ผอ.เขตเลือกตั้งทั้ง 11 เขตเลือกตั้งพร้อมอนุกรรมการ ได้มีการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย และจะมีการประชุมชี้แจงซักซ้อมการรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคมที่จะถึงนี้

"การประชุมร่วม กกต.ขอนแก่น กับประธานฯ, ผอ.กกต.เขต และคณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง 11 เขตเลือกตั้งเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ กกต.ขอนแก่น มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลใจใดๆ ทั้งในส่วนของบุคลากรและสถานที่ที่ทั้งหมดพร้อมทุกอย่างทุกเรื่อง"

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า ได้ทำประกาศให้ผู้ที่จะสมัครรับการเลือกตั้งได้รับทราบ ซึ่งเรื่องที่ผู้สมัครควรรู้นั้น ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของลักษณะต้องห้าม การเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยล้มละลาย เป็นผู้ติดยาเสพติด และเรื่องของการถือหุ้นสื่อต่างๆ

"ในเรื่องลักษณะต้องห้ามที่กล่าวมาผู้ที่จะสมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว เพราะหากสมัครไปแล้วจะถอนสมัครการรับเลือกตั้งไม่ได้ในกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมายื่นสมัครจะมีความผิดทางกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอาญาด้วยจึงเป็นข้อห่วงใยของผู้สมัคร"

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว แต่ครั้งนี้แยกเป็น 2 บัตร ประกอบด้วยแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ไม่มีความหนักใจเพราะว่าเคยผ่านการเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ แบบนี้ตั้งแต่ปี 2548 และปี 2554 รูปแบบคล้ายเดิมที่เคยมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ด้วยข้อห่วงใยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบเป็นระยะๆ

"ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวงกว้าง ประชาชนไม่น่าจะสับสน เพราะคล้ายกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ประชาชนเคยไปเลือกตั้งมา ซึ่งบัตรจะมีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน และ กกต. จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป"

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230328154153540


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government