ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย นำโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจและรักษาโรคทางตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่วัดท่าประชุม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาอนามัยพิทักษ์ เป็นประธาน เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านจักษุศัลยกรรมของสภากาชาดไทย นับเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการริเริ่มการขับเคลื่อนการทำงานจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยใช้ชื่อหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำเนินการยาวนานกว่า 28 ปีมาแล้วนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อครั้งที่ทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา ด้วยการออกให้บริการแก่โรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอบ้านฝาง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดโครงการในครั้งนี้ มีประชากร จำนวน 54,734 คน และเป็นผู้สูงอายุ 11,122 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำให้ต้องโดนแสงแดด ลมแรงและเศษฝุ่นปลิวเข้าตาเป็นเวลานาน จึงประสบปัญหาเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาจำนวนมาก อาทิ ต้อลม ต้อกระจก ต้อเนื้อและยังขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ตาบอดในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ สภากาชาดไทย นำโดย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒธะนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รพ. สต ทุกแห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่วัดท่าประชุม ในการดำเนินโครงการ เพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ โรคเกี่ยวกับเปลือกตาและท่อน้ำตาอุดตัน โดยให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส มีผู้มารับการตรวจทั้งสิ้น 276 ราย และเป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 189 ราย ดังนี้

ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมจำนวน 108 ราย

ผ่าตัดต้อเนื้อจำนวน 79 ราย, ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาม้วนเข้า จำนวน 2 ราย

***และได้มอบแว่นสายตายาว จำนวน 21 ราย มอบแว่นกันลมกันแดด จำนวน 179 ราย ให้แก่ผู้มารับการตรวจในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230524134106188


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government