เทศบาลนครขอนแก่น - KKTT หารือ สมัครสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก

ที่เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก THE UNESCO GLOBAL NETWORK OF LEARNING CITIES: GNLC โดยมี นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด และคณะร่วมหารือ

ทั้งนี้ เครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เป็นการดำเนินงานโดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก-UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL เพื่อสนับสนุนและเร่งรัดให้มีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันเชิงนโยบาย การเรียนรู้ระหว่างกันในหมู่สมาชิกเครือข่ายฯ การสร้างความเชื่อมโยง ความเป็นหุ้นส่วน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่าย ได้เล็งเห็นศักยภาพของเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้สนับสนุนให้เข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเครือข่ายระดับโลกว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกครั้งนี้ ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยินดีเข้าร่วม และมอบนโยบายให้สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักการศึกษา, สำนักสวัสดิการสังคม และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

1. เมืองที่สนใจดำเนินการกรอกใบสมัคร และจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยยูเนสโก

2. ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย.66 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดำเนินการพิจารณาใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกิน 3 เมือง เสนอไปยังสถาบันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UIL) พิจารณาขั้นสุดท้าย

3. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.66 เป็นต้นไป สถาบัน UILดำเนินการพิจารณาใบสมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก

4. ภายในเดือนตุลาคม 2566 สถาบัน UIL ประกาศรายชื่อเมืองที่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230531115026296


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government