พมจ.ขอนแก่น -เทศบาลนครขอนแก่น จับมือทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน นำเข้าสู่ระบบการดูแลของภาครัฐ

ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 ถนนประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครขอนแก่น ,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ และขอความร่วมมือกลุ่มคนไร้บ้าน ที่พักอาศัยอยู่ใต้สะพานลอยบริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 ถนนประชาสโมสร เพื่อให้ออกจากพื้นที่สาธารณะ และเข้าสู่ระบบการดูแลของภาครัฐ หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนี้ว่า มีกลุ่มคนไร้บ้านมาอาศัยอยู่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดูแลฟื้นฟูให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และไม่เป็นภาระพึ่งพิง

ทั้งนี้ หลังจากที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีการออกสำรวจคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 95 คน และที่เป็นปัญหาในขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสูงสุด คือ กลุ่มคนไร้บ้านที่เป็นคนเร่ร่อนที่มักจะเดินทางไปทั่ว ถ้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะเป็นการเดินเก็บขยะ พมจ.ขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมมือกันในการสำรวจคนเร่ร่อน หรือคนไร้บ้านเพื่อมาคัดกรอง และให้การช่วยเหลือหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า

ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ มีคนเร่ร่อนเป็นชาย 2 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำคนเร่ร่อนไปไว้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภารกิจศูนย์ฯ คือให้การดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ที่ไร้บ้าน และจะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามที่สมควรได้รับ เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้แก่คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนไร้ญาติขาดที่พึ่ง คนตกทุกข์ได้ยาก ต่างภูมิลำเนา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230601140559165


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government