Hi-Light Main
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมโครงการ “สานสัมพันธ์ไทย-จีน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”อำเภอบ้านแฮด

นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมบ้าน และระบบไฟฟ้า ครัวเรือนยากจน โครงการสานสัมพันธ์ไทย-จีน อำเภอบ้านแฮด ร่วมกับพัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลโนนสมบูรณ์ ครัวเรือนเป้าหมาย บ้านนางบุญมี อันจันสร บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 12 บ.หนองขาม ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด ที่ได้รวมพลังแห่งบูรณาการ ประสานพลังภาคีการพัฒนา เช่น แรงงาน อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของอุปโภค/บริโภค ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ ด้านที่อยู่อาศัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประสบผลสำเร็จ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230603124748854


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government