Hi-Light Main
เทศบาลนครขอนแก่น หารือคณะศึกษาศาสตร์ มข. ประกวดนวัตกรรม KM Show and Share

ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.โกเมน กันตวธีระ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายวิษณุ อัครวิมุต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ร่วมหารือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดกิจกรรม Show and Share : Good Practice for Best Innovation ภายใต้โครงการ KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในการหารือ

ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดกิจกรรม Show and Share : Good Practice for Best Innovation ภายใต้โครงการ KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ในรูปแบบของการประกวดและนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในหัวข้อ "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการพัฒนาแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำงาน พัฒนาต่อยอดจากกระบวนการจัดความรู้ จนกระทั่งเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และเผยแพร่นวัตกรรมของบุคลากรทางการศึกษา สู่สาธารณชน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบกรณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด นำไปสู่การนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ โดยเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมและ และประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งหมด 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 11 แห่ง เพื่อหากบุคลากร หรือโรงเรียนในสังกัดฯ จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมในกิจกรรมครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government