พลทิพย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยโรงพยาบาลพล ศาสตร์แผนแพทย์ไทยที่สมบูรณ์แบบ แห่งเดียวของ จ.ขอนแก่น

ปัจจุบันแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ได้รับความนิยมจากผู้ที่รักสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นที่ทำให้สมุนไพรไทยหลายชนิดได้รับกระแสความนิยมจนมียอดของการสั่งซื้อและสั่งทำกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเรื่องของการป้องกันและรักษาเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์สินค้าขาดตลาด โดยเฉพาะกระชาย,ฟ้าทะลายโจร ที่มียอดการสั่งซื้อและสั่งจองกันข้ามปี เช่นเดียวกัน

            “พลทิพย์” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลพล แหล่งผลิตสมุนไพรไทย ที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับความนิยมและความสนใจ ทั้งจากผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่ชื่นชอบภูมิปัญญาไทย ที่มาเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ยังคงได้รับการต่อยอดกระบวนการผลิต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร ซึ่ง บ.ฟินิคซ พัลพแอนด์ เพเพอร์ จำกัด ในเอสซีจีพี ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจรรวมไปถึงวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยของโรงพยาบาล รวมไปถึงเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่อีกด้วย

            นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล กล่าวว่า “พลทิพย์” เป็นชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ รพ.พล ได้จัดทำขึ้น โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ซึ่ง รพ.พล เป็น รพ.เดียวของจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม จาก สสจ.ขอนแก่น และเขตบริการสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในประเภทต่างๆ โดยเน้นหนักในการใช้สำหรับการให้บริการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยในที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษามากถึงร้อยละ 50 รองลงมาคือผู้ที่มารับบริการทั่วไปและสุดท้ายคือการสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆทั่วทั้งประเทศ ซึ่งยาสมุนไพรไทยพลทิพย์ นั้น จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2541 ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย ที่ รพ. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กับคณะทำงานของ รพ.นั้นได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยมีสถานที่ผลิตทั้งกระบวนการและทุกขั้นตอนอยู่ภายในโรงพยาล ขณะที่วัตถุดิบ ที่เป็นสมุนไพรไทยที่นำมาผลิตนั้นเน้นหนักในการาส่งเสริมการปลูกภายในชุมชน ตามรอบและกรอบระยะเวลา เรียกได้ว่า รพ.พล มีการบริหารจัดการและวางแผนในการผลิตผลิตภัณฑ์พลทิพย์ ตั้งแต่ต้นน้ำคือการส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ปลูกสมุนไพรไทย ตามความต้องการของตลาดและตามความต้องการของ รพ.กางน้ำ คือการรับซื้อมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของ รพ. และ ปลายน้ำ คือการจำหน่ายที่ รพ.พล เน้นหนักในการนำสมุนไพรไทยที่ผลิตมานั้นใช้ในการรักษาผู้ป่วยของ รพ.เป็นหลัก

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND  

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211022211540896


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image