อ.พล จ.ขอนแก่น ประชุมหารือแผนการฉีดวัคซีนเชิงรุก สัปดาห์รณรงค์ 27 พ.ย.-5 ธ.ค.64 ตั้งเป้าฉีดได้ครอบคลุม ร้อยละ 85 ขึ้นไป

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น ประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพล ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอพล เทศบาลเมืองเมืองพล สถานีตำรวจภูธรพล โรงพยาบาลพล ปลัดอำเภอ ผอ.รพ.สต. กำนัน และรักษาการนายก อบต.ทุกแห่ง โดยที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่อง แผนการฉีดวัคซีนเชิงรุกสัปดาห์รณรงค์ 27 พ.ย-5 ธ.ค 64 ซึ่งต้องหาวิธีการที่จะทำให้สามารถเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มาฉีดให้ได้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 85 ขึ้นไปตามเป้าหมาย มติที่ประชุมมีข้อสั่งการให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ค้นหาเชิญชวนเป้าหมายตามทะเบียนรายชื่อที่รพ. สต.ส่งข้อมูลให้มาฉีด ร่วมกับแนวทางฉีดวัคซีนแบบใหม่ตามสโลแกน "สูตรวัคซีนที่คุณเลือกได้" ฉีดเชิงรุกในหมู่บ้าน และทั้งในศูนย์ฉีดฯเทศบาลเมืองเมืองพลตลอดจนการชี้แจงแนวทางการขยายการดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยองค์กร(COVID Free Setting) ไปยังพื้นที่ 12 ตำบล โดยใช้ model การดำเนินงานในเขตเทศบาล(ถนนสายหม่ำ)เป็นต้นแบบ โดยจะดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯขับเคลื่อนงานในทุกตำบล 

ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น/ภาคราชการ/ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยเบื้องต้นกำหนดให้แต่ละหมู่บ้านต้องมี "1 หมู่บ้าน 1 พื้นที่ปลอดภัยโควิด" และ การทบทวนมาตรการและเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีที่จะมีประชาชนเดินทางมาจากต่างพื้นที่เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น(อบต.) ในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211124112558668


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image