จ.ขอนแก่น มอบใบประกาศรับรองสถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100%

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) และมอบใบประกาศรับรองสถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% จังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำ ‘‘โครงการสำรวจและออกใบประกาศรับรองและมอบป้ายสัญลักษณ์ให้แก่สถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด –19 ครบ 100% (Covid Free Personnel)’’ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการลงทะเบียนและกรอกแบบสำรวจทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรต้นแบบ (Covid Free Setting )และมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรที่มีการดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยทั้งกลุ่มบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน กลุ่มผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานและครอบครัวพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา พบว่ามีองค์กรต้นแบบผ่านการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 41 แห่งและมีสถานประกอบการ จำนวน 20 ประเภท ลงทะเบียนและกรอกแบบสำรวจสถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นแล้ว จำนวน 376 แห่ง ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามเกณฑ์จะได้รับใบประกาศรับรองและป้ายสัญลักษณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ Possible Khonkaen รอบที่ 1 และเข้ารับใบประกาศรับรองในวันนี้ จำนวน 81 แห่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะเข้ารับการรับรองในรอบต่อไป โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจะมีการออกใบประกาศรับรองอย่างต่อเนื่อง

 

#สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211202142647673


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image