คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของ อบจ. และ อปท.ทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ประชุมและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลภาพการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของ อบจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างครบถ้วน ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา คือการมาติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของ อบจ. และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อบจ. ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้เห็นความก้าวหน้าการใช้งบประมาณของ อบจ. กว่า 2 พันล้านบาท ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อใช้ดูแลประชาชน และพัฒนาโครงการที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น อุทยานธรณีวิทยา และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่จะทำให้น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ทั้งยังมีอีกหลายโครงการของ อบจ. ที่คิดว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน

“ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์หลังโควิด-19 จะเริ่มก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่เรียกว่า new normal จะเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยการทำงานของภาคราชการจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” ที่จะช่วยดูแลผู้ประสบปัญหายากจน กว่า 1,000 ครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้สามารถยกระดับความเหลื่อมล้ำของผู้ที่ยากจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับการทำมาหากินต่อไป"

อีกสิ่งหนึ่งที่ยินดีมากกับความกล้าหาญของ อบจ.ขอนแก่น คือ การจะรับโอน รพ.สต.ทั้ง 248 แห่ง ทั้งจังหวัดขอนแก่น มาอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดในเรื่องนี้ เพราะจะยิ่งทำให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิด การใช้มาตรการในการป้องกัน การดูแลรักษาต่างๆ ถ้าทำได้สำเร็จจะทำให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211203151304177


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image