เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานบุญคูนเมือง สมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี โปรโมทการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานบุญคูนเมือง พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสมานฉันธ์ของภาคประชาชน โปรโมทการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ใน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลได้นุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธี มีจุดคัดกรองเข้า-ออก จำนวน 4 จุด มีการจำกัดจำนวนคนที่ร่วมงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญเมืองขอนแก่น นอกจากนี้เป็นพิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสมานฉันท์ของภาคประชาชน ที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น งานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (การแต่งกาย : ชุดขาว) พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี พิธีสวดนพเคราะห์ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวดมนต์เมือง และอธิษฐานจิต และวันที่ 5 ธันวาคม 2564 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้การจัดงานกิจกรรมบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 ได้มีจุดคัดกรองเข้า-ออก จำนวน 4 จุด ได้เน้นย้ำถึงการจัดกิจกรรมเน้นงานบุญ มีการจำกัดจำนวนคนที่ร่วมงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้ รวมไปถึงชาวชุมชน คุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในการจัดงานบุญคูนเมืองซึ่งเป็นเหมือนการทำบุญเมือง ให้เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของเมืองขอนแก่นต่อไปในอนาคต "กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น การถวายพานบายศรีศาลหลักเมือง การจัดทำโรงทาน

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นพยายามที่จะผลักดันให้งานบุญคูนเมืองขอนแก่นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมและสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างองค์กรภาครัฐกับเอกชน เสริมสร้างความรักใคร่ ความสามัคคี และความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกันของทุกชุมชนในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป และที่สำคัญยังคงจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211203170406322


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image