เทศบาลนครขอนแก่นเปิด"ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น"เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เปิดตลาดในทุกวันพุธของสัปดาห์

ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น (บริเวณข้างสำนักการคลัง) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(กองทุนตั้งตัว) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ภายใต้มารตการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว มีเครือข่ายร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ร้าน แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว จำนวน 10 ร้าน ตลาดสีเขียวเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ร้าน OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 12 ร้าน และประชาชนทั่วไป 2 ร้าน โดยกลุ่มสมาชิกกองทุนตั้งตัว และเครือข่าย ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้หลายกลุ่มประสบผลสำเร็จได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น OTOP มผช. อย. เป็นต้น”

กลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว ร่วมกับ ตลาดสีเขียวขอนแก่น และ OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการเปิด "ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มอาชีพ และเครือข่ายมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้ในกาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) และผู้บริโภคมีโอกาสได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูกเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 (Visi Thailand Year 2022) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะดำเนินการเปิดตลาดในทุกวันพุธของสัปดาห์ ได้รับการสนับสนุนการคำเนินงานจากสมาชิกกองทุนตั้งตัว ตลาดสีเขียวขอนแก่น และOTOP อำเภอเมืองขอนแก่น

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220112153403265


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image