เทศบาลตำบลวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กางแผนแก้ไขปัญหาควันไฟและกองทัพแมลงวัน ภายในบ่อทิ้งขยะมูลฝอย หลังส่งผลกระทบกับชาวบ้านมานานนับ 10 ปี

เทศบาลตำบลวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กางแผนแก้ไขปัญหาควันไฟและกองทัพแมลงวัน ภายในบ่อทิ้งขยะมูลฝอย หลังส่งผลกระทบกับชาวบ้านมานานนับ 10 ปี โดยกำหนดการแก้ไข 9 รายการ งบประมาณกว่า 1.6 ล้านบาท ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ภายในบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลวังชัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โดยในที่ประชุมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะควันไฟที่เกิดจากไฟไหม้กองขยะ และปัญหาแมลงวันจำนวนมาก ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในหลายชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกุง

โดยในที่ประชุม เทศบาลตำบลวังชัย ได้นำร่างแผนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบ่อขยะ เสนอต่อที่ประชุม จำนวน 9 รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณรวม 1,660,000 บาท ประกอบด้วย 1.ขุดบ่อดิน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาณขุดดินกว่า 4,800 ลบ.ม. เป็นเงิน 400,000 บาท 2.ตักขนย้ายขยะมูลฝอยลงบ่อที่ขุดไว้ มีปริมาณขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 15,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 500,000 บาท 3.ปรับคันดินรอบบริเวณที่ดินบ่อขยะชั่วคราว โดยเสริมดินให้สูงขึ้น มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย เป็นเงิน 250,000 บาท 4.ปรับพื้นที่ไว้สำหรับกองรวมขยะชั่วคราว เพื่อรอขนย้ายลงบ่อขยะและกลบดินหน้าขยะเป็นชั้นๆ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร เป็นเงิน 100,000 บาท 5.ค่าซื้อดินเพื่อเตรียมไว้สำหรับกลบหน้าขยะภายในบ่อกำจัด มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม. เป็นเงิน 250,000 บาท 6.พ่นสาร EM หรือ น้ำยากำจัดแมลง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท 7.ทำประตูเปิด-ปิด ทางเข้า-ออก บ่อขยะ เป็นเงิน 30,000 บาท 8.ค่าตักขยะลงบ่อกำจัด เป็นเงิน 10,000 บาท และ 8.ค่าปลูกต้นไม้กันแนวรั้วธรรมชาติรอบบ่อขยะ เป็นเงิน 20,000 บาท

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า บ่อขยะดังกล่าวเป็นบ่อขยะที่มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ที่มีการใช้งานมาไม่ต่ำกว่ 50 ปี โดยสถานที่ตั้งจะอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ซึ่งบ่อขยะนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลวังชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โดยในแต่ละวันจะมีขยะมาทิ้ง ประมาณ 10 ตันต่อวัน ซึ่งปัญหาหลักที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี คือ เรื่องควันไฟและแมลงวัน ทำให้วันนี้ในที่ประชุม ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว โดยในระยะเร่งด่วน ได้กำชับให้ทางเทศบาลตำบลวังชัย หาทางป้องกันไม่ให้ขยะเกิดการไหม้ เพื่อลดควันไฟให้น้อย และกำจัดแมลงวัน ส่วนในระยะยาว ได้กำชับให้เร่งดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

รองนายกเทศบาลตำบลวังชัย กล่าวว่า ปัญหาเรื่องไฟไหม้กองขยะจนเกิดเป็นควันไฟและ ปัญหาแมลงวัน เป็นปัญหาที่ทางเทศบาลพยายามแก้ไขปัญหาทุกปี ซึ่งยอมรับว่า ควันไฟที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งเกิดจากชาวบ้านที่เข้าไปหาของเก่าแล้วจุดไฟเผาเอาเหล็กหรือทองแดง และไฟที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีของขยะที่หมักหมมกัน แต่เมื่อได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้กองขยะ ทางเทศบาลฯ ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ได้นำรถดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำดับไฟทุกครั้ง ส่วนปัญหาแมลงวัน ก็อยากทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่า เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว เพราะแมลงวันกับขยะเป็นของคู่กัน แต่ทางเทศบาลฯ ก็พยายามจัดการด้วยการฉีดพ้นน้ำยากำจัดแมลงอยู่เรื่อยๆ เพื่อลดปริมาณของแมลงวัน อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 ปัญหานี้ ทางเทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนก่อน ส่วนการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะตามแผนที่นำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ เป็นเพียงแผนคร่าวๆ ที่เทศบาลฯ วางแนวทางไว้ ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติมการแก้ไขตามความเหมาะสม รวมทั้งงบประมาณ ซึ่งก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220112162423295


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image