ขอนแก่น คุมเข้มป้องกันโควิดเน้นตรวจหาเชื้อทั้ง ATK และ RT- PCR ให้ท้องถิ่นจัดตั้ง HI CI ทุกตำบล ขยายเวลาปิดเรียนและ WFH ไปจนถึง 31 ม.ค.

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 พร้อมด้วย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติและข้อสั่งการจากการประชุม ดังนี้

1.รับทราบการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของเทศบาลนครขอนแก่น ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น และให้พิจารณาจัดหาสถานที่เพิ่มเติม จำนวน 200 – 300 เตียง

2.อนุญาตให้จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ในวันที่ 29 ม.ค 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น และให้มีการรายงานข้อมูลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ควบคู่กับวิธี RT-PCR

4. ให้คงใช้ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฯ ฉบับที่ 51 , 58 ,59 และฉบับที่ 60 ให้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้

- ขยายระยะเวลาการปิดโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงวันที่ 31 ม.ค 2565

- ขยายระยะเวลา Work from home ถึงวันที่ 31 ม.ค 2565

- ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความเสี่ยง

5. อนุญาตให้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 30 ม.ค 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข

และประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ ฉบับที่ 51 ,58 อย่างเคร่งครัด

6. อนุญาตให้ มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จัดทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 ม.ค 2565 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

7. รับทราบการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก ประจำปี 2565 ของ มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร

ทั้งนี้ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

1. มอบหมายให้ปกครองจังหวัดขอนแก่น แจ้งนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมการในการจัดตั้ง HI CI ทุกตำบล

2. มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม มาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron ในเรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220114111601986


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image