พช.ขอนแก่น เสริมกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ครัวเรือนต้นแบบ แปลง CLM

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุม และให้กำลังใจแก่ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง และอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยมีพัฒนาการอำเภอทั้งสามอำเภอ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้งสามอำเภอ พร้อมทั้งมอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมไปถึงเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออยู่ร้อนนอนทุกข์หรือเปล่า โดยกล่าวว่า การทำงานกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้คำนึงถึงความเป็นทีม การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเน้นย้ำการทำงานจำเป็นต้องวางแผนเพื่อจัดการกับระบบงาน ระบบคน ระบบงบประมาณ ตลอดจนระบบฐานข้อมูล ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่น่าดู น่าทำงาน

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับตำบล ขนาด 15 ไร่ แปลงของนายจงรักษ์ คุณเวิน บ้านสะอาด หมู่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยได้สอบ ถามความพึงพอใจของครัวเรือนต้นแบบ และสอบถามกิจกรรมที่มีการดำเนินการในพื้นที่ ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการและให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามโครงการ และได้รับทราบผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน คือการสร้างฐานเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ และฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครัวเรือนและเจ้าที่พัฒนาชุมชน

 

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220114163206177


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image