สาธารณสุขขอนแก่น ประชุมการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการรับไว้ รักษาสถานที่รัฐจัดให้ในชุมชน (Community Isolation) ผ่านแพลตฟอร์ม A-MED

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการรับไว้ รักษาสถานที่รัฐจัดให้ในชุมชน (Community Isolation) โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เข้าร่วมรับฟังด้วย ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการรับไว้รักษาสถานที่รัฐจัดให้ในชุมซน (Community Isolation) กรณีที่ตรวจ ATK ผลบวก ในกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย โดยมีการใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วย ระบบโปรแกรม Home Isolation และ Community Isolation เพื่อให้ระบบการดูแสรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มีประสิทธิภาพ และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบ สปสช. ได้ครบถ้วน สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น อาศัยความร่วมมือทุก CUP จัดตั้งศูนย์ Community Solation และพิจารณาใช้โปรแกรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รูปแบบ Home Isolation และ Community Isolation ในชุมชน โดยขอให้ลงทะเบียนสมัครใช้โปรแกรม Home Isolation by A-MED ศูนย์ Community Solation ระดับตำบลทุกพื้นที่ พร้อมเปิดให้บริการดูแลรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่สามารถทำ HI ได้ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ผู้รับผิดชอบ หรือ Project Manager และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้เกี่ยวข้องทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม แพลตฟอร์ม AMED Telehealth เป็น “ปฏิบัติการระบบหลังบ้าน” สำคัญของ Home Isolation ซึ่งออกแบบโดยนักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบตรวจสุขภาพทางไกล (AMED Telehealth) มาประยุกต์ใช้ ต่อยอดกับแอปพลิเคชันไลน์ของแต่ละโรงพยาบาล ผ่าน LINE Official Account (Line OA) เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับคนไข้กลุ่มสีเขียวที่อยู่กับ "เตียงเสมือน" ได้ดูแลตนเองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเติมเต็มระยะห่างของคนไข้ ให้รู้สึกอุ่นใจและใกล้หมอในสถานการณ์แบบนี้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220118133137414


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image