สาธารณสุขขอนแก่น ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดขอนแก่น (EOC)

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดขอนแก่น (EOC) ผ่านการประชุมทางไกล Web Conference ครั้งที่ 7 /2565 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ 163 คน คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมหม่อนไหม

โดยมีประเด็นติดตามและข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้

1. ขอให้ทุกหน่วยฉีด เร่งรัดการฉีดวัคซีนตามข้อสั่งการ EOC กระทรวงสาธารณสุขเน้นฉีด Sinovac เป็นเข็มที่ 1 AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 และ เข็มที่ 3 ฉีด AstraZeneca ให้เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca ไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และจัดระบบการฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวก และเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ขอให้ทุกหน่วยฉีดตรวจสอบอายุวัคซีน Moderna เร่งฉีดให้ทันก่อนกำหนดวันหมดอายุ

2.การประเมินความเสี่ยงบุคลากร ก่อนเข้าปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ หากพบเสี่ยงสูงให้ตรวจ ATK ทุกราย โดยใช้โปรแกรม Thai Save Thai ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. ให้ทุกอำเภอรายงานจำนวน ATK+ ที่ไม่ส่ง RT- PCR ที่รับไว้รักษาใน Home Isolation Community Isolation

4.กำหนดการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ของผู้บริหารในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ในวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยติดตามเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน การนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 การจัดเก็บวัคซีนใน รพ.สต. ติดตามการเตรียมความพร้อม Home Isolation/Community Isolation

การติดตามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขอให้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนศูนย์ราชการ ให้บริการตรวจ ATK ทุกวัน

การดูแลสุขภาพจิตประชาชน MCATT ผ่าน Mental Health Checklist ทั้งในประชาชนทั่วไป และ ผู้ป่วยโควิด 19 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดเรียนการสอนในสถานศึกษา หลังวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยใช้แนวทางมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นพิจารณาการเปิดเรียน เน้นมาตรการสำคัญ การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงตนเองของนักเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น Thai Save Thai ของกรมอนามัย ทุกวัน ถ้าเสี่ยงสูงให้งดมาโรงเรียนและตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ การเปิดสถานศึกษาขึ้นกับสถานการณ์ ความเหมาะสม และความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220119153612978


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image