สถาบันการอาชีวศึกษาเอกชน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)” ก่อนจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ 3 ม. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ พร้อมแถลงข่าว การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Smart and Mice City กับโครงการ 3 ม. ณ โรงแรมคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การ MOU 3 ม. ที่จังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องมาจากวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม MOU โครงการหางานให้กับนักเรียน หรือโครงการเรียนแล้วมีงานทำ ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้าของจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทใหญ่ ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่จะให้นักเรียนที่จบ ม.6 ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และไม่มีโอกาสทำงาน จากปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องโควิด-19 ปัญหาเรื่องครอบครัวที่ไม่มีเงินไม่มีงาน ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ จะเป็นปัญหาของสังคมต่อไป ทางสมาคมฯ จึงร่วมกับอาชีวะขอนแก่น ดำเนินโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ได้มีโอกาสได้ทำงานต่อไป

“รูปแบบการดำเนินโครงการตอนนี้ก็จะมีของ สพม.25 ได้เข้ามาร่วมโครงการด้วย หมายความว่า โรงเรียนอาชีวะเอกชนต้องไปแนะแนวนักเรียนที่อยู่ ม.6 ที่จะจบในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่าทางเลือกของเขาเมื่อจบ ม.6 แล้ว เขาจะเรียนต่อหรือทำงาน แต่สำหรับคนที่ไม่เรียนต่อและไม่รู้จะทำงานที่ไหนก็ให้มาเข้าโครงการนี้ และสามารถทำงานได้ เมื่อทำงานแล้วโอกาสที่จะเรียนในช่วงของวันหยุดก็สามารถจะเรียนในอาชีวะเอกชนหรือของภาครัฐก็ได้

สำหรับตำแหน่งงานว่าง โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีการศึกษาเพิ่ม) สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 5 บริษัท บริษัท แม็กซิม่า อิเทคทรอนิคส์ จำกัดตำแหน่ง 20 อัตรา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตำแหน่ง 100 อัตรา บริษัท ซีพีแรม จำกัด ขอนแก่น ตำแหน่ง 200 อัตรา บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด ตำแหน่ง 200 อัตรา และบริษัท ไอซีอีแอนด์เอ (ประเทศไทย) จำกัดตำแหน่ง 50 อัตรา รวม 5 บริษัท ตำแหน่ง 570 อัตรา

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220121185214082


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image