สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน ลดปัญหาขยะล้นเมือง ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ร่วมกับ โครงการวน โครงการหลังคาเขียว โครงการปลูกเปลี่ยนเมือง Spark U เทศบาลนครขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 5 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” เมื่อคุณหมุนเวียน เพื่อเก็บรวบรวมพลาสติกฟิล์มยืดและกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่สะอาดและแห้ง นำมาบริจาคที่จุดรับหรือ Drop Point เพื่อส่งเข้าระบบรีไซเคิลหมุนวนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ในการดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นอัจฉริยะ Smart City ในด้านเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment ได้แก่ การเป็นจุดรวบรวม Drop Point รับพลาสติกยืดและกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่สะอาดและแห้ง จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และจัดกิจกรรม Clearing Day ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายเก็บรวบรวมพลาสติกฟิล์มยืดและกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่สะอาดและแห้ง นำมาบริจาคได้จำนวนพลาสติกฟิล์มยืด 1,481.42 กิโลกรัม และกล่องเครื่องดื่ม UHT 1,388 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดได้รวม 2,829 .42 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4,778 .79 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ เป็นการรับพลาสติก ที่ห่อหุ้มภาชนะต่างๆ จะนำมาส่งให้บริษัท เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นภาชนะพลาสติกกลับมาใช้อีกครั้ง รวมทั้งโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ โครงการหลังคาเขียว โดยรับบริจาคขยะประเภทกล่องนมและกล่องเครื่องดื่ม UHT นำมารีไซเคิล ผลิตเป็นหลังคา เพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ฯ ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปจัดสร้างบ้านให้กับผู้ที่ยากไร้ ซึ่งเป็นโครงการตอบโจทย์ BCG model เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆ นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กระแสตอบรับในพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่น ได้นำทีมมาบริจาค รวมทั้งจะมีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่างๆ ได้นำมาบริจาคเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสารคาม ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วย

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220121134045855


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image