พช.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น (กพสจ.)

นางสาวทิพย์ธิดา ทวิสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น (กพสจ.) เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 และมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ คือ การดำเนินโครงการกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแก่น กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย

1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสจ.)และทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น (กพสจ.)และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รวม 100 คน ระยะเวลา 1 วัน ศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัด ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ดำเนินการระดับจังหวัด

2.) สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.) ตำบลละ 10,000 บาท รวมจำนวน 198 ตำบล จาก 26 อำเภอ

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี (OTOP)

1) ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2) สนับสนุนวัสดุกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220520165353577


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image