เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมรับมือป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู เยียวยาเหตุอุทกภัยวาตภัย ปี 2565

นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย ปี 2565 เพื่อเป็นการทบทวนแผนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ หากเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์จริงขึ้น ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย ประธานศูนย์ อปพร.เทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับปี 2565 พื้นที่ในเขตเทศบาลมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง จำนวน 11 โซน 28 พื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมโดยการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภายในของเทศบาล ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และ หลังเกิดเหตุ เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยา ไม่ว่าจะเป็น การดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ในถนนสายหลักเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย ,เช็คระบบระบายน้ำคลองร่องเหมือง ,ขุดลอกคลองระบายน้ำ ,ลอกจุดรับน้ำ ,ลอกท่อและรางระบายน้ำโดยแรงงานชุมชน ,การตเก็บผักตบชวา ,การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 จุดหลัก ,การจัดเก็บเศษขยะที่อุดตันใน ตะแกรงระบายน้ำ ,การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ,การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นต้น ตลอดจนการทำงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ สามารถประสานงานขอรับกระสอบทรายกั้นน้ำ (ไม่เกิน 30 กระสอบต่อหลังคาเรือน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจฃสอบ) โดยแจ้งรายละเอียดของที่พักอาศัยพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องมีที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้น) ยื่นได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น (ตรงข้ามศาลหลักเมือง) ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220520134650446


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image