“ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ร่วมประชุมกับเกษตรกร เรื่อง การซื้อขายรังไหมกับบริษัทจุลไหมไทย ที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น"

นางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววีราภรณ์ อินทรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ วัดบ้านคำคันโซ่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมร่วมกับเกษตรกร เรื่อง การซื้อขายรังไหมร่วมกับบริษัทจุลไหมไทย

พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงแนวทางการผลิตไหมรังเหลืองให้สอดคล้องกับการผลิตไหมรังขาวของบริษัทฯ โดยการกำหนด แผนการผลิต แผนการแจกจ่ายไข่ไหม และแผนการเลี้ยงไหมให้ตรงกัน เพื่อให้ได้รังไหมในห้วงเวลาเดียวกัน ง่ายต่อการขนส่งและการมารับซื้อผลผลิตรังไหมโดยบริษัทฯ ยินดีรับซื้อผลผลิตรังไหม พันธุ์ไทยลูกผสม (ไหมรังเหลือง) ที่เกษตรกรได้รับไข่ไหมมาจากศูนย์หม่อนไหมฯ และเพื่อเป็นทางเลือกในการเลี้ยงไหมเพื่อจำหน่ายรังของเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีกทางนึง

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220521124510803


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image