ขอนแก่น ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 24.00 น. สำหรับร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus หรือ Thai Stop COVID 2 Plus

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 31 / 2565 ว่า ที่ประชุมมีมติและข้อสั่งการที่ประชุม ดังนี้

เห็นชอบยกเลิกการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านเครื่อง Kiosk ของท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โดยให้สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะหรือการลงทะเบียนด้วยเอกสารแทน เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

มีมติให้ปรับปรุงประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ ให้สอดคล้องกับ (ศบค.) โดยจังหวัดขอนแก่น ให้มีมาตรการที่เข้มกว่า ดังนี้

1. ยังคงใช้ประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ ฉบับที่ 51

2. ปรับประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ ฉบับที่ 67 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้

-ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 1,000 คน หากเกินจำนวนที่กำหนด ต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

-ให้ยกเลิก มาตการ ข้อ 4 ง โดยให้ใช้มาตรการที่ศบค.กำหนดแทน 3.2.3 ยกเลิก ข้อ 6 การขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางสังคม 3.2.4 ยกเลิกการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตามสัดส่วนพื้นที่ พื้นที่ปิด 1: 5 ตรม.พื้นที่เปิด 1:4 ตรม.

- การเข้าออกสถานที่ที่จัดกิจกรรมหรือพื้นที่สาธารณะ ให้ลงทะเบียนด้วยเอกสาร หรือแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

3. ปรับประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ ฉบับที่ 68 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ สำหรับร้านที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน SHA Plus หรือ Thai Stop COVID 2 Plus จนถึงเวลา 24.00 น.

4. อนุญาตให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) และห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟา เอ็น จัดงานมหกรรมกาวน์-เกียร์ ในวันที่ 31 ก.ค. 2565 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น หรืออัตราการครองเตียงของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเตียง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาขอให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image