ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพ และโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพ และโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินการรับบริจาคและปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาอย่างรวดเร็ว สะดวกใกล้บ้าน เพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพัฒนาหน่วยบริการ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดหาดวงตาเชิงรุก การจัดเก็บ การปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ ณ ห้องประชุม จำลองมุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130124648725


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image
image