ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

รายการ อปมช. สัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างประชาชนกับรัฐ ระหว่างรัฐกับประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ยิ่งต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย รวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ แม้ว่ากรมประประชาสัมพันธ์จะมีเครื่องมือและช่องทางในการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ที่มีเครือข่ายไปทั่วประเทศ ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ของประชาชนได้เท่าที่ควร

รายการวิทยุย้อนหลัง
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image
image